Приватне акціонерне товариство "ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ НА РИНКУ"

Код ЄДРПОУ:04592888
Телефон:0322358939
E-mail:runok@lspc.pat.ua
Юридична адреса:79008, Львівська область, м. Львів, площа Ринок,32

Відомості про товариство

Код ЄДРПОУ: 04592888
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "ЛЬВІВCЬКИЙ УНІВЕРМАГ "НА РИНКУ"
Скорочене найменування: ПрАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ НА РИНКУ"
Юридична адреса: 79008, Львівська область, м. Львів, площа Ринок,32
Фактична адреса: 79008, Львівська область, м. Львів, площа Ринок,32
Голова виконавчого комітету: Грабовий Богдан Миколайович
Голова Наглядової ради: Кифоренко Андрiй Вiкторович
Код території за КОАТУУ: 4610136600
Регіон: Львівська область
Зберігач,
що обслуговує емітента:
ПАТ "Універсал Банк"
Депозитарій,
що обслуговує емітента:
ПАТ "НДУ"

Державна реєстрація

Дата реєстрації: 1996-02-07
Орган: Виконавчий комітет Львівської міської ради

Вид економічної діяльності

Код за КВЕД: 68.20
Найменування: Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Цінні папери(ЦП)

Код ISIN: UA1301621108
Вид ЦП: Акції прості іменні
Номінальна вартість(грн.): 16,05
Розмір стаутного капіталу(грн.): 426962,10
Кількість ЦП(грн.): 26602

Контакти

Телефон: 0322358939
Факс: 0322358939
E-mail: runok@lspc.pat.ua

Новини сайту

1)Розпочав свою роботу корпоративний сайт Акціонерного товариства закритого типу "ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ "НА РИНКУ".

05.04.2017р.

Відповідно до вимог рішення НКЦПФР "Про затвердження Положення про розкриття інформаії емітентами цінних паперів №2826 від 03.12.2013р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013р. за № 2180/24712 (із внесеними змінами), ПрАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ НА РИНКУ" розміщує річну інформаццію емітента цінних паперів за 2016 рік. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Розкриття інформації".

10.05.2017 р.

Відповідно до вимог рішення НКЦПФР "Про затвердження Положення про розкриття інформаії емітентами цінних паперів №2826 від 03.12.2013р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013р. за № 2180/24712 (із внесеними змінами), ПрАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ НА РИНКУ" розміщує особливу інформацію емітента цінних паперів від 27.04.2017року, а саме - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Розкриття інформації".

10.05.2017р.

Відповідно до вимог рішення НКЦПФР "Про затвердження Положення про розкриття інформаії емітентами цінних паперів №2826 від 03.12.2013р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013р. за № 2180/24712 (із внесеними змінами), ПрАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ НА РИНКУ" розміщує особливу інформацію емітента цінних паперів від 27.04.2017року, а саме - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Розкриття інформації".

27.03.2018р.

Відповідно до вимог рішення НКЦПФР "Про затвердження Положення про розкриття інформаії емітентами цінних паперів №2826 від 03.12.2013р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013р. за № 2180/24712 (із внесеними змінами), ПрАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ НА РИНКУ" розміщує особливу інформацію емітента цінних паперів від 22.03.2018року, а саме - Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Розкриття інформації".

26.04.2018р.

Відповідно до вимог рішення НКЦПФР "Про затвердження Положення про розкриття інформаії емітентами цінних паперів №2826 від 03.12.2013р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013р. за № 2180/24712 (із внесеними змінами), ПрАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ НА РИНКУ" розміщує річну інформаццію емітента цінних паперів за 2017 рік. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Розкриття інформації".

26.04.2018р.

Відповідно до вимог рішення НКЦПФР "Про затвердження Положення про розкриття інформаії емітентами цінних паперів №2826 від 03.12.2013р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013р. за № 2180/24712 (із внесеними змінами), ПрАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ НА РИНКУ" розміщує особливу інформацію - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Розкриття інформації".

24.04.2019р.

Відповідно до вимог рішення НКЦПФР "Про затвердження Положення про розкриття інформаії емітентами цінних паперів №2826 від 03.12.2013р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013р. за № 2180/24712 (із внесеними змінами), ПрАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ НА РИНКУ" розміщує річну інформаццію емітента цінних паперів за 2018 рік. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Розкриття інформації".

21.05.2019р.

Розміщено повідомлення про скликання позачергових загальних зборів Товариства на 27.06.2019р. Повідомлення знаходиться у розділі "Розкриття інформації".

07.06.2019р.

На виконання вимог п.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства"  інформуємо про включення на пропозицію акціонера, який є власником 5 або більше відсотків голосуючих акцій нових проектів рішень з питань порядку денного. Детальнішу інформацію можна дізнатися у розділі "Розкриття інформації".

27.06.2019р.

Відповідно до вимог рішення НКЦПФР "Про затвердження Положення про розкриття інформаії емітентами цінних паперів №2826 від 03.12.2013р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013р. за № 2180/24712 (із внесеними змінами), ПрАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ НА РИНКУ" розміщує особливу інформацію - Відомості про припинення емітента шляхом  злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду. .Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Розкриття інформації".

27.06.2019р.

Відповідно до вимог рішення НКЦПФР "Про затвердження Положення про розкриття інформаії емітентами цінних паперів №2826 від 03.12.2013р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013р. за № 2180/24712 (із внесеними змінами), ПрАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ НА РИНКУ" розміщує особливу інформацію - Відомості про зміну складу посадових осіб емітентаДетальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Розкриття інформації".

09.07.2019р.

На виконання вимог ст.105 Цивільного кодексу України та ст. 82  Закону України «Про акціонерні товариства» інформуємо про встановлення строку заявлення вимог кредиторами - два календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про припинення Товариства  шляхом перетворення . Детальнішу інформацію можна дізнатися у розділі "Розкриття інформації".16.08.2019р.

16.08.2019р.

Розміщено повідомлення про скликання позачергових загальних зборів Товариства на 17.09.2019р. Повідомлення знаходиться у розділі "Розкриття інформації".

16.09.2019р.

На виконання вимог ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства"  інформуємо про загальну кількість акцій та голосуючих акцій. Детальнішу інформацію можна дізнатися у розділі "Розкриття інформації".